Bilförsäkring vid bilinbrott

Bilförsäkring vid bilstöld och bilinbrott – Vanliga frågor och svar

Innehållsförteckning

Bilförsäkring självrisk – Förhindra att du behöver betala bilförsäkringens självrisk

“Töm bilen själv, annars gör tjuven det” är en fras som förmodligen många känner igen. Orden kommer från kampanjen med samma namn som Stöldskyddsföreningen använder i sitt brottsförebyggande informationsarbete. Genom att informera allmänheten hur man skall göra för att förhindra bilstöld, har bilstölderna minskat nästan varje år sedan början av 00-talet. Här svarar vi på en del frågor kring hur du kan göra för att förhindra bilstöld och således kan slippa betala självrisk.

Bilförsäkring stulen bil – Vilken bilförsäkring är bäst att ha om jag skulle råka ut för en bilstöld?

Vill du ha ett skydd mot bilstöld eller bilinbrott skall du antingen ha en halvförsäkring eller en helförsäkring. I dessa försäkringar ingår nämligen en stöldförsäkring som ger dig som bilägare och försäkringstagare ersättning vid stöld av bilens utrustning eller tillgrepp av hela bilen. Det här skyddet ingår alltså inte i en trafikförsäkring, därför rekommenderar vi att du tecknar en helförsäkring eller åtminstone en halvförsäkring om du har en bil som har ett lite högre värde.

Bilförsäkring bilinbrott – Ersätter bilförsäkringen värdesaker som blir stulna i samband med ett bilinbrott?

Bilförsäkringen ersätter inte värdesaker som blir stulna vid ett bilinbrott, oavsett om du har en halvförsäkring eller helförsäkring. Då är det istället din hemförsäkring som betalar ut ersättningen för dina värdesaker, förutsatt att du tecknat en sådan. 
Däremot är det så att om tillbehör till just den utsatta bilen, till exempel takbox eller däck som förvaras i garaget, skulle bli stulna så ersätts dessa av din helförsäkring/halvförsäkring.

Vi förespråkar att det är en god idé att samla försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag och när det kommer till just bilinbrott finns det ett bra argument för detta. Det är nämligen så att om du har din hemförsäkring och bilförsäkring hos samma försäkringsbolag och blir utsatt för ett bilinbrott där både värdesaker blir stulna och skador uppstår på din bil, så kan du hos vissa försäkringsbolag endast behöva betala en självrisk istället för två. Därmed sparar du någon tusenlapp ifall någon skulle göra ett inbrott i din bil.

Bilförsäkring inbrott bil – Vad gör jag om jag skulle råka ut för en bilstöld eller en bildelsstöld?

Först och främst, om din bil blivit utsatt för ett stöldförsök, kör absolut inte bilen. Det kan vara så att bilens rattlås har tagit skada under stöldförsöket, det kan medföra att ratten låser sig när du kör och således resultera i en olycka. När du upptäckt stölden eller stöldförsöket skall du börja med att dokumentera vad som skett så att du kan lämna en så utförlig redogörelse för såväl polisen som försäkringsbolaget där du har din bilförsäkring.

Om du blivit utsatt för ett stöldförsök eller ett bilinbrott, dokumentera skador på bilen med hjälp av bilder, gå igenom om något blivit stulet, både personliga tillhörigheter och bildelar. Försök också komma fram till när bilinbrottet/stöldförsöket kan ha inträffat. 

Om hela bilen blivit stulen, försök kartlägga mellan vilka tidpunkter stölden har skett samt adressen för detta. 

Därefter skall du anmäla stölden till både polisen samt ditt försäkringsbolag. Anmälan till polisen gör du antingen på närmaste polisstation eller via telefon 114 14. Anmälan till ditt försäkringsbolag gör du genom att fylla i en skadeanmälan, oftast på det aktuella försäkringsbolagets hemsida. Har dessutom personliga tillhörigheter och värdesaker blivit stulna skall detta anmälas till det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring.

Tänk på:

 1. För att få ersättning från ditt försäkringsbolag för skador som uppstått på ditt fordon i samband med stöld krävs att du antingen har en helförsäkring eller en halvförsäkring. I dessa försäkringar ingår nämligen ett stöldskydd. Stöldskyddet ingår inte i en trafikförsäkring.
 2. Har bilen inte använts och varit avställd och du således har en garageförsäkring/avställningsförsäkring? I dessa försäkringar ingår vanligtvis ett stöldskydd så att du kan få ersättning för det som hänt.

Bilförsäkring trafikförsäkring – Får jag ersättning vid stöld om jag har en trafikförsäkring?

Om du endast har en trafikförsäkring kommer du inte att få ersättning från ditt försäkringsbolag om bilen skulle bli stulen eller om den skulle utsättas för ett stöldförsök eller bilinbrott. Det är endast försäkringar som innehåller ett stöldskydd som ger ersättning för sådana ärenden. Dessa försäkringar är helförsäkring samt halvförsäkring. Trafikförsäkringen saknar detta skydd helt och hållet.

Bilförsäkring inbrott bil – Hur gör jag för att anmäla bilinbrott?

Anmälan av bilinbrott gör du först till polisen, därefter lämnar du en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag om du har en giltig bilförsäkring med stöldskydd. 

Dokumentera skador på bilen med hjälp av bilder, försök kartlägga när och vart inbrottet kan ha skett, fundera över om något blivit stulet från bilen och lämna detta till både polisen samt försäkringsbolaget.

Bilförsäkring stulen bil – Vad händer med försäkringen om bilen blir stulen?

Äger du en bil måste den alltid ha en giltig försäkring så länge den är påställd, då minst en trafikförsäkring. Blir bilen stulen måste den faktiskt fortsatt ha en trafikförsäkring. Det absolut enda tillfället en bil inte behöver ha en giltig bilförsäkring är när den är avställd.

Bilförsäkring bilinbrott – Jag misstänker att jag blivit utsatt för ett bilinbrott utan åverkan. Vad gör jag?

Om du misstänker att du blivit utsatt för ett bilinbrott utan åverkan råder vi dig att grundligt gå igenom bilen för att se om något saknas, både personliga tillhörigheter och värdesaker samt bildelar. Misstänker du dessutom att du blivit utsatt för ett stöldförsök råder vi dig att inte köra bilen då bilens rattlås kan ha blivit skadat vilket inte i alla fall behöver vara synligt vid en första anblick. Om din misstanke kvarstår skall du anmäla brottet till polisen samt det försäkringsbolag där du har din bilförsäkring, förutsatt att du har en bilförsäkring med stöldskydd. Har personliga tillhörigheter som förvarats i bilen också blivit stulna skall du även anmäla detta till det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring. 

Har du följt vårat råd att samla försäkringar? Bra, då behöver du nämligen oftast endast betala en självrisk även om du använder både din bilförsäkring samt hemförsäkring.

Bilförsäkring inbrott bil – Skall jag göra en anmälan om bilinbrott till polisen?

Absolut, alla typer av bilrelaterade inbrott och stölder skall polisanmälas oavsett om brottet har lyckats eller misslyckats. Anmälan gör du antingen hos närmaste polisstation eller via telefon 114 14.

Bilförsäkring inbrott bil – Ersätter bilförsäkringen värdesaker som blir stulna i samband med ett bilinbrott?

Bilförsäkringen ersätter inte värdesaker som blir stulna vid ett bilinbrott, oavsett om du har en halvförsäkring eller helförsäkring. Då är det istället din hemförsäkring som betalar ut ersättningen för dina värdesaker, förutsatt att du tecknat en sådan. 
Däremot är det så att om tillbehör till just den utsatta bilen, till exempel takbox eller däck som förvaras i garaget, skulle bli stulna så ersätts dessa av din helförsäkring/halvförsäkring.

Vi förespråkar att det är en god idé att samla försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag och när det kommer till just bilinbrott finns det ett bra argument för detta. Det är nämligen så att om du har din hemförsäkring och bilförsäkring hos samma försäkringsbolag och blir utsatt för ett bilinbrott där både värdesaker blir stulna och skador uppstår på din bil, så kan du hos vissa försäkringsbolag endast behöva betala en självrisk istället för två. Därmed sparar du någon tusenlapp ifall någon skulle göra ett inbrott i din bil.

Bilförsäkring störningsutrustning – Gäller min bilförsäkring om tjuven använder en så kallad störningsutrustning?

Ja, bilförsäkringen ger dig ersättning även om tjuven använder störningsutrusning. Detta förusatt att du varit aktsam och inte gjort det enkelt för tjuven att stjäla bilen. För att få ersättning om du blivit utsatt för en bilstöld eller bilinbrott med störningsutrustning är det en förutsättning att du antingen har en helförsäkring eller en halvförsäkring då dessa bilförsäkringar, till skillnad från en trafikförsäkring, har ett så kallat stöldskydd inkluderat.

Bilförsäkring stulen bil – Jag skall köpa bil, hur ser jag om bilen är stulen?

Innan du köper en bil som är begagnad råder vi dig starkt att ta ut en fordonsrapport. Där kan du se bilens eventuella skadehistorik, men också om den är rapporterad stulen. Detta kan du göra genom tjänster som till exempel Carfax.

Kolla upp bilen med CARFAX

Bilförsäkring bilstöld – Hur gör jag för att anmäla bilstöld?

För att anmäla en bilstöld vänder du dig först och främst till polisen genom att antingen besöka närmsta polisstation, alternativt ringa till dem på telefonnummer 114 14. Har du en bra bilförsäkring med ett stöldskydd skall bilstölden även anmälas till försäkringsbolaget. Bilförsäkringar som innehåller stöldskydd är helförsäkring samt halvförsäkring, inte trafikförsäkring.

Både polisen och försäkringsbolaget kommer vilja ha information om förloppet. Försök därför kartlägga när och vart bilen har blivit stulen, fundera över om du hade värdesaker i bilen som också blev stulna och lämna detta till både polisen samt försäkringsbolaget. Eventuellt stulna värdesaker anmäls till försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring. Har du varit klok och samlat försäkringar, alltså att du har både bilförsäkring och hemförsäkring hos ett och samma försäkringsbolag, behöver du vanligtvis endast betala en självrisk för stölden även om både hemförsäkringen och bilförsäkringen används.

Bilförsäkring bil stulen – Hur gör jag för att förhindra bilstöld?

För att minska risken för att du blir utsatt för en bilstöld eller ett bilinbrott råder vi dig till följande åtgärder:

 1. När du lämnar bilen, parkera den på ett ställe som är upplyst alternativt i ett låst garage.
 2. Innan du lämnar bilen, kontrollera ordentligt att den faktiskt är låst efter att du klickat på låsknappen. Då kan du vara säker på att störningsutrustning inte använts för att slå ut låsmanövern du precis utfört.
 3. Förvara aldrig bilnyckeln nära ytterdörren. Har du en så kallad keyless nyckel skall du förvara den i en plåtburk så att tjuvens utrustning inte kan fånga upp signalen mellan bilen och nyckeln.
 4. För att både avskräcka tjuven och ge bilen ett extra stöldskydd, använd en godkänd rattkrycka.
 5. Lämna aldrig värdesaker i bilen, i synnerhet inte synligt. Det uppmuntrar och ökar risken för ett bilinbrott.
 6. Använd DNA-märkning på dina bildelar. 
 7. Installera GPS-spårning av din bil om det inte redan finns, detta uppskattar försäkringsbolagen, vilket gör att du kan få en billigare bilförsäkring.
 8. Precis som med GPS-spårning kan ett larm ge en billigare bilförsäkring, överväg därför installera detta om bilen inte redan har det.

Bilförsäkring stöldanmälan – Vad kräver försäkringsbolagen att jag vidtagit för åtgärder för att min bilförsäkring skall vara giltig?

Först och främst måste du givetvis ha tecknat rätt bilförsäkring för att du skall få ersättning vid ett bilinbrott eller en bilstöld. Med rätt menar vi helförsäkring alternativt halvförsäkring då det i dessa ingår en stöldförsäkring som vi tidigare skrivit. Försäkringsbolagen har även så kallade aktsamhetskrav vilket innebär att försäkringsbolagen ställer krav på att du som bilägare vidtagit åtgärder för att förhindra en bildstöld eller ett bilinbrott. Exempel på sådana aktsamhetskrav kan vara:

 • Om du lämnar bilen måste du se till att värdesaker och egendom som förvaras i bilen är ordentligt inlåst. Delar av fordonet som är avmonterade, till exempel vinterhjul under sommaren, skall förvaras i en låst lokal som ingen annan har tillgång till.
 • Om du lämnar bilen måste du låsa den med ett ratt- eller växellås och ta med dig nyckeln från bilen. Nyckeln måste också förvaras på ett säkert sätt och får inte förses med uppgifter om till exempel bilens registreringsnummer.
 • Om du förlorar en bilnyckel som hör till en bil med stöldskydd, måste du se till att få den förlorade bilnyckeln avkodad.

Bäst bilförsäkring – Vilken bilförsäkring är bäst att ha om jag skulle råka ut för en bilstöld?

Vill du ha ett skydd mot bilstöld eller bilinbrott skall du antingen ha en halvförsäkring eller en helförsäkring. I dessa försäkringar ingår nämligen en stöldförsäkring som ger dig som bilägare och försäkringstagare ersättning vid stöld av bilens utrustning eller tillgrepp av hela bilen. Det här skyddet ingår alltså inte i en trafikförsäkring, därför rekommenderar vi att du tecknar en helförsäkring eller åtminstone en halvförsäkring om du har en bil som har ett lite högre värde.

Vill du få ersättning om du utsätts för en bilstöld eller ett bilinbrott? Jämför bilförsäkring idag genom Insury för att hitta en bra bilförsäkring i form av helförsäkring alternativt halvförsäkring. Klicka här för att jämföra bilförsäkringar och få reda på vad du får betala.

Dela artikeln:

Twitter
Facebook
LinkedIn
Email

Genom att använda Insury's hemsida godkänner du cookies.