Milersättning

Milersättning

Milersättning – privatbil i tjänsten Om du använder din egen bil i tjänsten kan din arbetsgivare ge dig ersättning för detta. Ersättningen är skattefri upp till 18,50 kronor per mil, skulle arbetsgivaren ersätta dig med ett lägre belopp per mil än det så kan du ta upp ersättningen i deklarationen och göra avdrag för tjänsteresor […]

När ska bilen besiktigas

När ska bilen besiktigas

Besiktiga bilen Med jämna mellanrum måste din bil besiktigas, detta för att säkerställa att den är trafiksäker. Tidigare var det statligt ägda AB Svensk bilprovning som hade monopol på att utföra kontrollbesiktningar men detta avreglerades 2010 vilket bland annat har medfört att antalet besiktningsstationer har ökat kraftigt. Idag finns en rad olika aktörer på marknaden, […]