Hemförsäkring vid stöld/rån

Hemförsäkring vid stöld/rån

Innehållsförteckning

Hemförsäkring stulen klocka – Jag har en dyr klocka, får jag ersättning från min hemförsäkring om det händer något med den?

Varje försäkringsbolag har egna regler när det kommer till värdesaker, framför allt när det kommer till dyra klockor. Hemförsäkringen täcker stöld och skada på en dyr klocka upp till ett visst värde, maxtaket för hur mycket ersättning som lämnas från hemförsäkringen beror också på vart klockan till exempel blir stulen. Om du råkar ut för ett inbrott och klockan blir stulen i hemmet har de flesta hemförsäkringar ett betydligt högre maxtak för hur mycket ersättning som lämnas kontra om du blir rånad utanför hemmet och har den på armen.

Vissa försäkringsbolag har också ett maxtak för hur mycket ersättning som lämnas för ett enskilt föremål, oavsett om stölden sker i hemmet eller utanför. Läs därför noga igenom villkoren innan du tecknar försäkringen för att se om du kan få ersättning från hemförsäkringen för klockan du äger. 

Till exempel kan en hemförsäkring täcka ett värde av lösöret upp till 1,5 miljon kronor, men maxtaket för ett enskilt föremål kan vara 250 000 kronor.

Hemförsäkring smycken – Jag har dyra smycken, får jag ersättning från min hemförsäkring om det händer något med dem?

Varje försäkringsbolag har egna regler när det kommer till värdesaker, framför allt när det kommer till dyra smycken. Hemförsäkringen täcker stöld och skada på dyrbara smycken upp till ett visst värde, maxtaket för hur mycket ersättning som lämnas från hemförsäkringen beror också på vart stölden har skett. Om du råkar ut för ett inbrott där du blir bestulen på dyrbara smycken i hemmet har de flesta hemförsäkringar ett betydligt högre maxtak för hur mycket ersättning som lämnas kontra om du blir rånad utanför hemmet och bär ett eller flera smycken på dig.

Vissa försäkringsbolag har också ett maxtak för hur mycket ersättning som lämnas för ett enskilt föremål, oavsett om stölden sker i hemmet eller utanför. Läs därför noga igenom villkoren innan du tecknar försäkringen för att se om du kan få ersättning från hemförsäkringen för dina smycken. 

Till exempel kan en hemförsäkring täcka ett värde av lösöret upp till 1,5 miljon kronor, men maxtaket för ett enskilt föremål kan vara 250 000 kronor.

Hemförsäkring fest – Ger hemförsäkringen ersättning om något blir stulet när jag har fest?

Blev något stulet på festen? Tyvärr får man oftast inte ersättning från hemförsäkringen om något blir stulet när man haft fest. Stöldskyddet i hemförsäkringen gäller nämligen inte när man frivilligt släppt in personen som stulit i hemmet. Om man däremot kan påvisa att personen tagit sin in utan den boendes tillåtelse kan man få ersättning från hemförsäkringen för det som stulits.

Hemförsäkring vid rån – Får jag ersättning från min hemförsäkring om jag blir rånad?

Skulle du bli utsatt för ett rån utanför hemmet får du ersättning från din hemförsäkring. Hur mycket ersättning du kan få beror på vilken nivå av hemförsäkring du valt, alltså hur omfattande skyddet är. Tänk på att skyddet för lösöret i hemmet är betydligt högre än skyddet för ägodelar som du förlorar utanför hemmet. Har du till exempel en dyr klocka bör du därför skaffa även en värdesaksförsäkring om klockans värde överstiger hemförsäkringens maxtak för vad som ersätts utanför hemmet.

Hemförsäkring kontanter – Får jag ersättning för kontanter som jag tappar bort?

Hemförsäkringens grundskydd ersätter vanligtvis inte kontanter som du förlorat i samband med att du till exempel tappat bort din plånbok. För att du skall få ersättning för förlorade kontanter krävs det att de har ryckts ifrån dig, till exempel vid ett rån, en väskryckning eller om du blivit överfallen. Slutsatsen är att du skall bli bestulen på ett sådant sätt att stölden upptäcks av dig omedelbart, samtidigt som den sker.

Har du blivit utsatt för en fickstöld kan en drulleförsäkring/allriskförsäkring
/otursförsäkring ge dig ersättning

Hemförsäkring vid inbrott – Om jag haft inbrott där gärningsmannen använt en nyckel för att komma in, får jag ersättning från min hemförsäkring då?

Huvudregeln är att du inte får ersättning från din hemförsäkring om en nyckel använts vid ett inbrott, det här innebär i regel att åverkan i form av brytmärken på dörr eller fönster till bostaden saknas. I dessa fall ligger bevisbördan på dig som försäkringstagare att bevisa att du faktiskt blivit utsatt för inbrottet utan att frivilligt ha släppt in tjuven i ditt hem vilket kan bli väldigt svårt.

Hemförsäkring lånad dator – Mitt barn har en lånedator från skolan som blivit stulen, får jag ersättning från hemförsäkringen för det?

Du får ersättning för förlorad egendom oavsett om du äger, hyrt eller lånat den. Om ditt barn innefattas av din hemförsäkring och har lånat en dator kan du alltså få ersättning om den blir stulen, förutsatt att den har ryckts ifrån ditt barn, till exempel vid ett rån, en väskryckning eller om den försäkrade blivit överfallen. Slutsatsen är att den försäkrade skall bli bestulen på ett sådant sätt att stölden upptäcktes omedelbart, samtidigt som den sker eller direkt efter.

Behöver du en ny hemförsäkring? Vill du hitta en billigare hemförsäkring?
Jämför hemförsäkring gratis hos oss på insury.se!

Dela artikeln:

Twitter
Facebook
LinkedIn
Email

Genom att använda Insury's hemsida godkänner du cookies.