Jämför hemförsäkring

Hemförsäkringsguiden 2021

Innehållsförteckning

Många frågor är återkommande när det kommer till hemförsäkringar. Vad ingår? Vad innebär begreppen? Vilken är den bästa hemförsäkringen? Hur hittar jag en billig hemförsäkring? Hur kan jag samla försäkringar? Vart kan jag jämföra hemförsäkringar? Vi reder ut och svarar här nedan.

Bästa hemförsäkringen – Vilken typ av hemförsäkring skall jag ha?

Vilken hemförsäkring du skall ha beror på vilka förutsättningar du har. Först och främst skall du välja den typ av försäkring som är avsedd för din boendeform. Det vill säga:

 • Villaförsäkringar om du bor i hus/villa
 • Bostadsrättförsäkring/hemförsäkring med bostadsrättstillägg om du äger din egen lägenhet
 • Hyresrättsförsäkring om du hyr din bostad av en fastighetsägare eller i andra hand
 • Studentförsäkring om du bor i en studentbostad

Därefter får du se till vad varje hemförsäkring täcker enligt försäkringsbolagets villkor. Till exempel skall du titta på hur högt värde avseende lösöre hemförsäkringen omfattar. Har du dyra inventarier bör du välja en omfattande hemförsäkring, alltså den bästa hemförsäkringen. Har du däremot inte så mycket dyrbara tillhörigheter kanske det räcker med en billig hemförsäkring.

Bäst hemförsäkring – Vilket försäkringsbolag har bäst hemförsäkring för mig?

Som ovan, vilket försäkringsbolag som har bäst hemförsäkring för dig är omöjligt för oss att svara på utan att veta dina personliga förutsättning och behov. Har du till exempel dyra samlarföremål eller bara generellt dyra ägodelar behöver du ha en stor och bra hemförsäkring för att inte bli besviken om olyckan skulle vara framme. Är du till exempel student kan du få absolut billigast hemförsäkring, dessa hemförsäkringar har ett betydligt lägre tak för hur mycket mataxtaket uppgår till när det kommer till värdet för lösöret vid ett försäkringsärende, ofta mellan 100 000 till 200 000 kronor.

Hemförsäkring sprucken skärm – Jag har tappat min telefon i marken, kan min hemförsäkring täcka reparationskostnaden?

Absolut, har du en bra hemförsäkring med ett allriskskydd, även kallat en drulleförsäkring, så kan du få ersättning från din hemförsäkring om du till exempel tappar telefonen och skärmen spricker eller om du tappar bort hela telefonen. Du får då betala självrisken enligt hemförsäkringens villkor.

Just skador på elektronik är vanliga försäkringsärenden, vissa försäkringsbolag lockar med hemförsäkringar där till exempel inget åldersavdrag görs på elektronik om den skulle bli stulen eller gå sönder. Vissa erbjuder även en sänkt självrisk för elektronik.

Hemförsäkring sambo – Vad händer med min hemförsäkring om jag flyttar ihop med någon?

Flyttar du ihop med någon så gäller din hemförsäkring även för den personen. Du måste dock meddela ditt nya samboskap till försäkringsbolaget för att personen skall omfattas. Du får då en något högre försäkringspremie, detta eftersom försäkringsbolaget tar en lite större risk när de försäkrar två personer istället för en men samtidigt ett bättre skydd. Glöm därför inte att anmäla detta till det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring.

Hemförsäkring andrahand – Måste jag ha en hemförsäkring om jag hyr i andra hand?

Självklart, det är väldigt viktigt att du har en hemförsäkring som är giltig och skyddar dig oavsett hur din boendesituation ser ut. Det är alltså viktigt att du har en hemförsäkring även när du hyr i andra hand, det gäller oavsett om det är en hyresrätt eller en bostadsrätt du hyr. Då du hyr lägenheten så bor ju innehavaren någon annanstans och det är endast personer som bor med varandra som kan omfattas av en och samma hemförsäkring. Det gör att både du och hyresvärden behöver teckna varsin hemförsäkring. Skulle ni inte göra det riskerar den part som inte har en giltig hemförsäkring att få betala stora kostnader själv om det till exempel skulle börja brinna i lägenheten.

Hemförsäkring pris – Hur får jag fram exakt vad hemförsäkringen kommer att kosta per månad?

För att få reda på exakt vad din hemförsäkring kommer kosta måste du kontakta det försäkringsbolag som du är intresserad av att teckna din nya hemförsäkring hos. Genom att jämföra hemförsäkringar och därefter klicka på knapparna “teckna försäkring” här på Insury kommer du att komma till respektive försäkringsbolags hemsida, här får du lämna en komplett redogörelse för ditt försäkringsbehov. Därefter presenteras vad hemförsäkringen kommer kosta för just dig.

Hemförsäkring lånade saker – Gäller min hemförsäkring för saker som jag lånat?

Hemförsäkringen gäller för och skyddar saker som du äger, hyr och lånar. För att du skall få ersättning från din hemförsäkring gäller det att du varit aktsam och till exempel inte gjort det för enkelt för en tjuv att stjäla någonting av dig.

Hemförsäkring ärr – Får jag ersättning för ärr genom min hemförsäkring?

Du får inte ersättning från din hemförsäkring för ärr som du ådragit dig. För att få ersättning för ärr måste du ha en sjuk- eller olycksfallsförsäkring.

Allriskförsäkring – Vad är en drulleförsäkring? Hur tecknar jag en sådan?

En drulleförsäkring ersätter sådana skador som uppstår genom plötsliga och oförutsedda händelser. Till exempel om du tappar något i golvet som går sönder eller om du skulle förlora något utanför hemmet genom såväl stöld som försummelse. Drulleförsäkring kallas även otursförsäkring vilket kanske är ett mer passande namn, då drulleförsäkringen avser att ersätta skador och förluster som man kan anse att du drabbats av genom otur eller ren klantighet, att spilla kaffe på datorn skulle vi vilja kalla för både otursamt och klantigt.

Hemförsäkring rabatt – Vad är en gruppförsäkring?

En gruppförsäkring är en försäkring som kan tecknas av en hel grupp, antingen frivilligt eller obligatoriskt. Det är oftast föreningar eller organisationer som förhandlar fram gruppförsäkringar, det gör att du som medlem ofta kan få fördelaktiga priser och således en billig hemförsäkring.

Hemförsäkring bindningstid – Har alla hemförsäkringar bindningstid?

Förr hade alla försäkringsbolag bindningstid på sina hemförsäkringar, oavsett vilken nivå och boendeform du som försäkringstagare hade. Idag ser det lite annorlunda ut. Nya försäkringsbolag har startats vilket har gjort att du kan hitta en hemförsäkring som passar ditt behov bättre. Ett exempel på försäkringsbolag som erbjuder en hemförsäkring utan bindningstid är Hedvig försäkring som lanserade sin tjänsts år 2018. Hedvig försäkring vill vara ett nytänkande och smidigt försäkringsbolag för den som har tecknat en hemförsäkring, bland annat genom att skadeanmälan och hela försäkringsärendet skall gå mycket smidigt till. Dessutom har deras hemförsäkring ingen bindningstid.

Hemförsäkring självrisk – Vad är självrisk?

Självrisken är den avgift du betalar till försäkringsbolaget vid ett skadeärende. Självrisken är på olika belopp i olika hemförsäkringar. Många hemförsäkringar har också olika nivåer för självrisken beroende på vilken typ av skadeärende du har, exempelvis har vissa försäkringar halverad självrisk på skadad eller stulen elektronik.

Hemförsäkring student – Studentrabatt på hemförsäkring? Finns det billig hemförsäkring för studenter?

Är du student kan du få absolut billigast hemförsäkring. Till exempel Modernas studentförsäkring kostar så lite som 45 kronor per månad för dig som studerande. Det är viktigt att tänka på att dessa försäkringar har ett begränsat skydd för lösöret, just Modernas studentförsäkringar har ett maxtak om 100 000 kronor. Förvara därför inte dyra ägodelar i din studentbostad.

Hemförsäkring familj – Måste man ha en hemförsäkring för varje person i hushållet? Eller räcker det med en hemförsäkring för alla familjemedlemmar?

Det räcker att du har en hemförsäkring per hem oavsett hur många som bor där. Det är dock viktigt att du uppger till försäkringsbolaget just hur många som bor i hemmet och vilka dessa är så att även de ingår i hemförsäkringens skydd. Enda gången en bostad behöver fler än en hemförsäkring är om du hyr ut din bostad i andra hand, då är det viktigt att både bostadsinnehavaren och den som hyr i andra har en giltig hemförsäkring.

Hemförsäkring uppsägningstid – Kan jag säga upp försäkringen i förtid? Det vill säga trots att det finns bindningstid kvar.

Det är möjligt att säga upp de flesta hemförsäkringar i förtid, alltså under bindningstiden, om det är så att du inte längre har ett behov av den. Ett exempel på när du kan tänkas att inte ha behov av hemförsäkringen längre är om du skall flytta till en ny bostad.

Hemförsäkring ring – Kan jag få ersättning för affektionsvärde? Till exempel om jag tappar min vigselring?

Nej, du får inte ersättning för det affektionsvärde som en eller flera värdesaker har för dig. Försäkringsbolaget lämnar ersättning utefter föremålets värde och ålder. När det kommer till åldern så gör försäkringsbolaget åldersavdrag, du får alltså inte ut ersättning för vad föremålet kostade när det var helt nytt. Har du ett dyrbart föremål som du vill få ersättning för utan åldersavdrag behöver du teckna en värdesaksförsäkring som skyddar det specifika föremålet. Dessa försäkringar kräver oftast att du har ett värdeintyg utfärdat av auktoriserad värderingsman.

Hemförsäkring förråd – Gäller hemförsäkringen även för förråd?

Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt med ett tillhörande förråd så omfattas även detta av hemförsäkringen. Men observera, du får inte enligt hemförsäkringarnas villkor förvara värdesaker i förrådet. Värdesaker, alltså vad som klassas som stöldbegärlig egendom, kommer du inte att få ersättning för från din hemförsäkring om du skulle få ett inbrott i förrådet.

Hemförsäkring hyra ut lägenhet – Jag skall hyra ut min lägenhet, skall jag fortfarande ha en hemförsäkring?

Ja, både lägenhetsinnehavaren och andrahandshyresgästen måste ha tecknat varsin hemförsäkring för att ha ett giltigt skydd och inte riskera stora betalningsansvar om olyckan skulle vara framme. Observera att inte alla hemförsäkringar tillåter att du hyr ut din bostad, hör därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller innan andrahandshyresgästen tillträder lägenheten. Ibland kan du behöva lägga till en så kallad uthyrningsförsäkring.

Jämför hemförsäkring – Hur ofta ska man jämföra hemförsäkringar?

Vi förespråkar att man jämför hemförsäkringar en gång om året. Detta för att se till att man inte betalar mer än man behöver för det skyddet man vill ha. Du skall ha en bra hemförsäkring till bra pris helt enkelt.

Hemförsäkring fritidshus – Kan jag ha en hemförsäkring till ett boende trots att jag inte är skriven där?

Är du innehavare av ett boende som du inte är skriven på skall du ändå ha en hemförsäkring för detta boende. Ett exempel på detta är om du bor i en lägenhet och samtidigt har en sommarstuga eller fjällstuga, då är det mycket viktigt att du har en hemförsäkring för vardera boende. Det är klokt att samla försäkringar och alltså teckna bägge hemförsäkringarna hos samma försäkringsbolag, då får du ett bättre pris på försäkringspremien.

Hemförsäkring självrisk – Hur mycket är självrisken på hemförsäkringen?

Hur mycket självrisken är på hemförsäkringen skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen och även mellan deras olika nivåer av hemförsäkring. Till exempel brukar de “större” hemförsäkringarna ibland ha en lägre självrisk. Ibland gäller den lägre självrisken oavsett vad det är för skadeärende och ibland för specifika ärenden, till exempel skador på elektronik. Man kan säga att självrisken vanligtvis ligger på mellan 1000-1500 kronor, men detta sätter alltså försäkringsbolagen själva. Vet du med dig att du är otursam och ofta har försäkringsärenden bör du därför kolla efter en hemförsäkring med låg självrisk när du jämför hemförsäkringar.

Hemförsäkring värde – Vad innebär det att vara underförsäkrad?

Att vara underförsäkrad innebär att det du har försäkrat är värt mer än vad försäkringen täcker. Om du till exempel har inredning och tillhörigheter i ditt hem till ett värde av tre miljoner men din hemförsäkring endast täcker lösöre till ett värde om 1 miljon så är du kraftigt underförsäkrad. Det kan bli oerhört kostsamt för dig om huset exempelvis skulle brinna ner.

Hemförsäkring skadeanmälan – Vad innebär det när mitt försäkringsbolag hävdar att jag varit oaktsam?

Om försäkringsbolaget anser att du varit oaktsam innebär det att de anser att du inte vidtagit tillräckliga förebyggande åtgärder för att undvika en skada eller stöld. Ett exempel är om du avsiktligt har lämnat din hemnyckel utan uppsyn någonstans där den blivit stulen och sedan använts vid ett inbrott. Oaktsamhet kan både resultera i att du får en lägre ersättning från din hemförsäkring, men även att du blir helt utan ersättning trots att du blivit utsatt för ett brott.

Hemförsäkring kvitto – Måste jag ha kvitton på saker som jag begär ersättning för via min hemförsäkring?

För att kunna få ersättning från din hemförsäkring krävs det att du kan styrka att du faktiskt har ägt det föremål som du anmäler som förlorat. Ett väldigt bra bevis för att påvisa detta är att ha ett sparat kvitto från det du köpt eller ägt. Det går givetvis att bevisa på andra sätt så att du ändå kan få ersättning från din hemförsäkring utan kvitto på det du ägt, exempelvis genom bilder.

Hemförsäkring brand – Om det uppstår en brand när jag inte är hemma, får jag ersättning från hemförsäkringen då?

Ja, hemförsäkringen ersätter brandskador även om du inte varit hemma när du brunnit. För att hemförsäkringen inte skall gälla krävs det att du varit grovt oaktsam och nästintill eller helt och hållet uppsåtligen orsakat branden.

Hemförsäkring flytt – Jag kommer tillfälligt ha två boenden på grund av flytt, behöver jag två hemförsäkringar?

Nej, det behöver du oftast inte. Många försäkringar har ett villkor som säger att två boenden kan vara försäkrade under samma hemförsäkring vid en flytt så att du inte behöver betala för två hemförsäkringar samtidigt. Detta gäller under en begränsad period, ofta 30 dagar. Om du vet med dig att du snart skall flytta kan det vara en god idé att kolla efter detta när du jämför hemförsäkring.

Bäst hemförsäkring – Vilken är den bästa hemförsäkringen? 

Det går inte att svara på vilken hemförsäkring som är den bästa hemförsäkring. Det är oerhört individuellt vilken hemförsäkring som är bäst och endast du själv kan komma fram till vilket alternativ som är bäst för just dig. På Insury kan du jämföra hemförsäkringar för att till slut hitta den hemförsäkringen som du själv anser är bäst.

Billigast hemförsäkring – Vilken är den billigaste hemförsäkringen?

En billig hemförsäkring vi kan rekommendera är Hedvig hemförsäkring vilken generellt är 20% billigare än övriga hemförsäkringar. Vilken den billigaste hemförsäkringen för just dig beror dock på dina personliga förutsättningar, börja därför med att jämföra hemförsäkringar här på Insury för att sedan få en personliga offert från det bolag som du anser har den för dig bästa hemförsäkringen.

Billigast hemförsäkring – Hur hittar jag en billig hemförsäkring? 

Genom att jämföra hemförsäkringar här på Insury kan du få vägledning och hitta till en billig hemförsäkring så att du kan spara pengar varje månad på att inte betala för mycket för din hemförsäkring. Det finns även rabatter att få, till exempel om du samlar hemförsäkringar

Samla försäkringar – Hur kan jag samla försäkringar? 

Genom att jämföra försäkringar på Insury kan du hitta den bästa försäkringen för dig. När du därefter klickar dig vidare till försäkringsbolaget uppger du vilket försäkringsbehov du har och vilka försäkringar du redan har. Du kommer då få ett pris på alla försäkringar och en samlingsrabatt som tack för att du samlar försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag.

Jämför hemförsäkring – Vart kan jag jämföra hemförsäkringar?

Insury är en kostnadsfri tjänst för dig som vill jämföra försäkringar. Välj först vilken typ av försäkring det är du är intresserad av och läs sedan igenom vilka försäkringsbolag vi rekommenderar för att hitta den bästa hemförsäkringen.

Hemförsäkring bil – Omfattas min bil av min hemförsäkring?

Nej, din bil omfattas inte av din hemförsäkring. Till din bil krävs en specifik bilförsäkring. Via vår hemsida kan du jämföra bilförsäkringar för att hitta den för dig bästa bilförsäkringen.

Hemförsäkring båt – Omfattas min båt av min hemförsäkring?

En båt kan omfattas av din hemförsäkring om den har ett småbåtstillägg. De försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar med småbåtstillägg har egna villkor för dessa och de varierar stort, exempel på villkor kan vara:

 • Båtens längd överstiger inte ett visst antal fot/meter
 • Båtens motor har under ett visst antal hästkrafter
 • Båtens värde överstiger inte en viss summa 

Hör med ditt försäkringsbolag vilka villkor just de applicerar för småbåtstillägget till hemförsäkringen.

Bäst hemförsäkring –  Vilka typer av hemförsäkringar finns det?

Förutom olika nivåer av hemförsäkringar finns det olika hemförsäkringar för olika typer av boenden. 

 • Hemförsäkring för hyresrätt, s k hyresrättsförsäkring
 • Hemförsäkring för bostadsrätt, s k bostadsrättsförsäkring eller hemförsäkring med bostadsrättstillägg
 • Hemförsäkring för hus/villa, s k villaförsäkring
 • Hemförsäkring för student, s k studentförsäkring

Vill du hitta en bra hemförsäkring? Använd Insury för att jämföra hemförsäkring och hitta den bästa hemförsäkringen för dig.

Dela artikeln:

Twitter
Facebook
LinkedIn
Email

Genom att använda Insury's hemsida godkänner du cookies.