Milersättning

Milersättning

Innehållsförteckning

Milersättning – privatbil i tjänsten

Om du använder din egen bil i tjänsten kan din arbetsgivare ge dig ersättning för detta. Ersättningen är skattefri upp till 18,50 kronor per mil, skulle arbetsgivaren ersätta dig med ett lägre belopp per mil än det så kan du ta upp ersättningen i deklarationen och göra avdrag för tjänsteresor med privatbil med 18,50 kronor per mil.

Milersättning – tjänsteresa med tjänstebil

Har du en förmånsbil är det troligt att du även använder den till tjänsteresor. Skulle din arbetsgivare inte betala bränslet utan att du får stå för detta själv kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning till dig, upp till 6,50 kronor för en bil som drivs enbart av diesel och 9,50 kronor för övriga drivmedel. Om du betalat allt drivmedel men ändå inte fått någon ersättning av din arbetsgivare för detta så kan du göra avdrag i deklarationen, då gäller samma belopp som ovan, det vill säga 6,50 kronor för en bil som drivs enbart av diesel och 9,50 kronor för övriga drivmedel.

Beräkna milersättning

Vill du beräkna hur mycket milersättning du kan göra avdrag för i deklarationen behöver du uppge vad för bränsle bilen drivs av, hur lång sträcka du har mellan hemmet och arbetsplatsen, om och hur mycket bilen används i tjänsten och om du har utgifter för trängselskatt eller väg-, bro- eller färjeavgifter.

På skatteverkets hemsida kan du fylla i dina uppgifter för att se om och hur mycket avdrag du kan göra.

Milersättning till och från arbetet

Har du lång väg till ditt arbete så kan du göra avdrag i deklarationen för milersättning. Hur mycket ersättning du får per mil beror på om du använder egen bil eller tjänstebil samt vilket drivmedel som används. Här nedan kan du läsa vilka regler och belopp som gäller för inkomståren 2020 och 2021 avseende milersättning.

Krav för milersättning

  • Det skall vara minst 5 kilometers avstånd mellan ditt hem och arbetsplatsen.
  • Du skall spara minst två timmar totalt per dag på att transportera dig till och från arbetet per bil gentemot om du hade åkt kollektivt istället. 
  • Ersättning lämnas endast på den del av dina utgifter för att transportera dig som överstiger 11 000 kronor.

Belopp för milersättning

Använder du en privatbil för resorna lämnas ersättning med 18,50 kronor per mil, oavsett vilket drivmedel som din bil förbrukar.

Använder du en tjänstebil/förmånsbil för att transportera dig mellan hemmet och arbetsplatsen är milersättningen baserad på vilket drivmedel som används. 

Milersättning för en dieselbil är för närvarande 6,50 kronor per mil. 

Bilar som drivs på övriga drivmedel, exempelvis bensin, el eller etanol, får istället en milersättning om 9,50 kronor per mil. Även hybrider som går på både diesel och el får en milersättning om 9,50 kronor per mil.

Dela artikeln:

Twitter
Facebook
LinkedIn
Email

Genom att använda Insury's hemsida godkänner du cookies.