När ska bilen besiktigas

När ska bilen besiktigas

Innehållsförteckning

Besiktiga bilen

Med jämna mellanrum måste din bil besiktigas, detta för att säkerställa att den är trafiksäker. Tidigare var det statligt ägda AB Svensk bilprovning som hade monopol på att utföra kontrollbesiktningar men detta avreglerades 2010 vilket bland annat har medfört att antalet besiktningsstationer har ökat kraftigt. Idag finns en rad olika aktörer på marknaden, Opus bilprovning, DEKRA, Carspect och Besikta är några av dem.

När skall en personbil besiktigas första gången?

Enligt reglerna som trädde i kraft 2018 skall en personbil med en totalvikt under 3500 kg besiktigas första gången senast 36 månader efter att bilen första gången togs i trafik. Undantaget detta är personbilar som används i yrkesmässig trafik samt bussregistrerade fordon, dessa skall istället besiktigas senast var 12:e månad efter senast godkända besiktningen, oavsett om fordonet är nytt eller ej.

När ska bilen besiktigas?

Till skillnad från tidigare fasta besiktningsperioder så är det idag rörliga besiktningsperioder. Personbilens första dag i trafik samt senast godkända besiktning avgör när bilen skall besiktigas nästa gång. 

 • Första besiktningen: senast 36 månader efter att fordonet togs i trafik för första gången.
 • Andra besiktningen: senast 24 månader efter första godkända besiktningen.
 • Efterföljande besiktningar: Senast var 14:e månad efter godkänd besiktning.

Ovan regler gäller fram till att bilen är 30 år gammal, därefter enligt nedan.

När blir en bil besiktningsbefriad?

En bil som är 50 år eller äldre kan bli befriad från besiktning. Man behöver inte ansöka om att få sitt fordon befriat från besiktningskrav utan det sker automatiskt den 1 januari det år som bilen blir 50 fordonsår. Förutsättningen för att bilen ska bli besiktningsbefriad är dock att en godkänd besiktning har genomförts inom de två senaste kalenderåren.

Det innebär också att ett fordon som fyller 50 år och redan har körförbud även fortsatt har körförbud. Körförbudet kan endast hävas av en godkänd besiktning.

Hobbyfordon

En personbil som är mellan 30-49 år kallas för hobbyfordon. Dessa kräver besiktning mer sällan än nya fordon. Istället för var 14:e månad så skall hobbyfordon besiktigas senast 24 månader efter den månad då godkänd besiktning utfördes.

Besiktningsperiod enligt slutsiffra i registreringsnumret

Tidigare gick det att avgöra från sista siffran i registreringsnumret när en personbil skulle besiktigas. Då var perioderna uppdelade enligt följande:

Slutsiffra 1: november-mars

Slutsiffra 2: december-april

Slutsiffra 3: januari-maj

Slutsiffra 4: februari-juni

Slutsiffra 5: maj-september

Slutsiffra 6: juni-oktober

Slutsiffra 7: juli-november

Slutsiffra 8: augusti-december

Slutsiffra 9: september-januari

Slutsiffra 0: oktober-februari

Från och med år 2018 är besiktningsreglerna ändrade på så sätt att de fasta besiktningsperioderna har tagits bort och istället ersatts av ett nytt regelverk med rörliga perioder. De nya reglerna innebär att en personbil skall besiktigas senast 14 månader efter den sista giltiga besiktningen. Är personbilen helt ny skall den besiktigas första gången senast 36 månader efter att den tagits i bruk första gången, därefter senast 24 månader senare. Efter dessa två första besiktningar är det senast var 14:e månad efter giltig besiktning som gäller.

Undantag för yrkesfordon

Ovan nämnda regler gäller för personbilar med en totalvikt om max 3500 kg. Det finns dock undantag från dessa regler vilket innebär att fordon som används i yrkesmässig trafik samt bussregistrerade fordon skall besiktigas varje år, även när de är helt nya.

Undantag på öar

Fordon som endast används och befinner sig på specifika öar är undantagna från ovan regler, fordonet måste dock ändå vara påställt och försäkrat. Fordonet kommer beläggas med körförbud varpå information skickas till den registrerade ägaren. Detta körförbud gäller alltså inte förutsatt att fordonet endast används på en av nedan nämnda öar och ingen ansökan/anmälan krävs för att få ett fordon undantaget från besiktningskravet.

De öar som omfattas av undantaget är i skrivande stund följande:

 • Asperö
 • Brännö
 • Donsö
 • Dyrön
 • Holmön
 • Ingmarsö
 • Koster
 • Landsort
 • Möja
 • Nåttarö
 • Runmarö
 • Sand­hamn
 • Sandön
 • Styrsö
 • Svartsö
 • Utö
 • Vrångö

Dela artikeln:

Twitter
Facebook
LinkedIn
Email

Genom att använda Insury's hemsida godkänner du cookies.