Bilstölder i Sverige

Statistik över bilstölder i Sverige.

Innehållsförteckning

Hur vanligt är det med bilstölder?

År 2019 anmäldes cirka 10 300 brott som gällde biltillgrepp (alltså bilstölder). Samtidigt som bilstölderna har minskat med hela 52 procent de senaste åren så har stöldskydden som biltillverkarna erbjuder blivit mer omfattande och mer sofistikerade. Bilpriserna har samtidigt ökat då många biltillverkare producerar allt mer exklusiva premiumbilar vilket gör att befolkningen kör allt dyrare bilar. Det i sin tur resulterar i att bilstölder av dyrare bilar ökar då det helt enkelt finns fler exklusiva bilar att stjäla.

Det är inte bara bilarnas säkerhetssystem som blir allt mer sofistikerade, tyvärr blir även tjuvarna detsamma då de till exempel kan utföra bilinbrott utan åverkan på bilen eller stjäla hela bilen genom att använda så kallad störningsutrustning.

År 2006 rapporterade 9% av alla hushåll som hade en bil att de blivit utsatta för stöld ur eller från bilen och 2% rapporterade att de blivit utsatta för bilstöld, alltså att hela bilen blev stulen. För år 2019 var dessa siffror 5% respektive 1% vilket visar på en tydlig nedgång, men vi läser tyvärr allt oftare om bilstölder och bilplundringar i tidningarna, troligtvis för att det ofta är exklusiva bilar som stjäls.

Något som däremot ökar kraftigt är stöld av bildelar. Bara mellan år 2015 och 2016 ökade dessa brott med hela 73 procent. Ibland stjäls delar som innehåller ädelmetaller vilket har ett högt skrotvärde, främst är det partikelfilter som stjäls från nya dieselbilar och katalysatorer från äldre modeller. Ligorna riktar även in sig på specifika modeller som har dyrba extrautrustning, till exempel BMW och deras M-tillbehör. Vid dessa typer av stölder plundras nästintill hela bilen på tillbehören då de har ett högt andrahandsvärde. Rattar, skärmar till navigationsutrustning och inredningsdetaljer är vanligt att ligorna riktar in sig på för att sedan transportera dessa utomlands. 

Se därför till att du har en bra bilförsäkring ifall du skulle utsatt för ett bilinbrott. För att få ersättning från försäkringsbolaget skall du ha en giltig helförsäkring alternativt halvförsäkring.

Vilken bil är svårast att stjäla?

De bilar som har bäst stöldskydd och således är svårast att stjäla presenteras i en lista från NVSA. NVSA står för New Vehicle Security Assessment och är försäkringsbranschens norm för att klassificera hur stöldsäker en bil är. En bil som har ett högt NVSA-betyg kan alltså resultera i att du som äger en sådan bil får en billig bilförsäkring tack vare att din bil är svårare att stjäla. 

Många bilar idag använder ett så kallat keyless system där du inte behöver trycka på nyckeln för att till exempel låsa upp eller starta bilen, det räcker att bilen känner av att nyckeln är inom ett visst avstånd. Detta skapade problem då tjuvar använder sig av signalförstärkare eller störningsutrustning för att ta kontroll över bilen. Det har gjort att flera biltillverkare har en “sovande” nyckel som blir inaktiv, till exempel om den inte har rörts under 40 sekunder. Vissa inaktiveras också helt direkt efter ett knapptryck.

Det är svårt att svara på exakt vilken bil som är svårast att stjäla, men bilar som testats och anses mer stöldsäkra än andra är bland annat:

  • Ford Fiesta 
  • Mercedes-Benz A-klass
  • BMW X3


Bilarna som ingick i testet var av 2018 årsmodeller. Därefter får vi anta att bilarna blivit än mer stöldsäkra. Skall du köpa ny bil? Jämför bilförsäkring genom vår kostnadsfria tjänst på stöldsäkra bilar innan du väljer vilken bil du skall köpa för att vara säker på att få en förhållandevis billig bilförsäkring.

Vilka är sveriges mest stulna bilar?

Enligt statistik från bland annat försäkringsbolag, är de bilar som stjäls mest i Sverige bland annat Volvo, Volkswagen, Mercedes och BMW. När det kommer till bilplundring, det vill säga stöld av reservdelar är BMW överrepresenterade. För att visa på siffror så rapporterades 1190 stölder av bildelar under de första tre kvartalen för år 2019. Av dessa stod BMW för hela 741 stölder av reservdelar, alltså 61%.

Är det vanligt att störningsutrustning används vid bilstölder?

Nära tre fjärdedelar av alla bilstölder sker med hjälp av bilens nyckel. Det innefattar både stöld där bilnyckeln faktiskt blir fysiskt stulen, men även fall där bilstöld sker genom att nyckeln är en så kallad keyless och tjuven eller tjuvarna använder sig av störningsutrusning, utrustning som på ett eller annat sätt manipulerar bilens säkerhetssystem. Hur många bilstölder som faktiskt genomförs med störningsutrustning är svårt att svara på, då många bilar aldrig återfinns. Man får anta att mörkertalet för dessa stölder är stort, då den här typen av utrustning är att anses som sofistikerad och troligtvis mest används av internationella ligor som transporterar de stulna bilarna utomlands.

Hur många bilar i Sverige stjäls varje år?

Under år 2019 stals totalt 7180 bilar i Sverige vilket är en minskning mot år 2018. Däremot är det så att antalet bilar som stjäls och inte återfinns ökar. Detta beror på att internationella ligor som ofta stjäl bilarna transporterar dessa utomlands efter att de blivit stulna. Statistiken visar att hela var femte bil som blir stulen återfinns aldrig igen. Ofta handlar det om att de internationella ligorna som stjäl bilar får beställningsjobb på specifika bilmärken och modeller.

Man beräknar att varje dag är det så många som 17 stulna bilar som förs ut från sveriges gränser av internationella stöldligor. Nyare bilar är överrepresenterade i dessa ärenden.

Vilken bilförsäkring är bäst att ha om jag skulle råka ut för en bilstöld?

Vill du ha ett skydd mot bilstöld eller bilinbrott skall du antingen ha en halvförsäkring eller en helförsäkring. I dessa försäkringar ingår nämligen en stöldförsäkring som ger dig som bilägare och försäkringstagare ersättning vid stöld av bilens utrustning eller tillgrepp av hela bilen. Det här skyddet ingår alltså inte i en trafikförsäkring, därför rekommenderar vi att du tecknar en helförsäkring eller åtminstone en halvförsäkring om du har en bil som har ett lite högre värde. Om den bästa bilförsäkringen för just dig är halvförsäkring eller helförsäkring avgörs av bilens ålder och huruvida den har vagnskadegaranti kvar eller ej.

Källor för statistik: Larmtjänst AB, Brottsförebyggande rådet BRÅ.

Dela artikeln:

Twitter
Facebook
LinkedIn
Email

Genom att använda Insury's hemsida godkänner du cookies.